ISO 9001 certificaat tot 2017

VeenstraGlazenborg opnieuw tot 2017 gecertificeerd voor de ISO 9001

Het ISO 9001 kwaliteitssysteem is een internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Zo moet volgens deze standaard het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet hierover gecommuniceerd worden naar de medewerkers. Het bedrijf moet duidelijke bedrijfsdoelen hebben opgesteld en de bedrijfsvoering en –processen moeten transparant zijn.

Daarnaast legt ISO 9001 de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten worden de Performance Indicators door een onafhankelijke partij tegen het licht gehouden.