Methaanlekken reductie

Gassondes meten kwaliteit en samenstelling van aardgas in hogedruk pijpleidingen. Hiertoe worden plukjes gas uit leiding naar analyseapparatuur gestuurd. Nog altijd wordt meer gas onttrokken dan nodig is voor een meting. Het te veel wordt in de atmosfeer afgeblazen. Aangezien het methaan betreft, dat een twintig maal sterker broeikaseffect heeft dan CO2, is dit onwenselijk.

 

In samenwerking met Gasunie Groningen is VeenstraGlazenborg een project opgestart om de methaanemissies te reduceren.